Fibonacci 2048

Varmvattencirkulation
Genom att i en byggnad ha varmvattencirkulation, förkortat VVC, minskar man tiden från att en brukare öppnat kranen till hen får tillräckligt varmt vatten.
I ett flerbostadshus med fjärrvärme som värmekälla är varmvattenberedaren (VVB) oftast belägen i källaren varifrån varmvattnet leds till lägenheterna via vattenrör. I en byggnad med många lägenheter kan det därför handla om stora volymer vatten som finns i röret mellan VVB:n och tappställena, speciellt till sista tappstället. Om man försöker tappa varmvatten utan VVC (och utan att tappning skett under en längre period, till exempel över natten) innebär det att man först måste tömma hela den avkylda volymen vatten som finns i röret innan man kan få tillräckligt varmt vatten till tappstället. I vissa fall kan det handla om en väntetid på flera minuter.
Genom att ha varmvattencirkulation kompenseras avkylningen från rören genom att ständigt cirkulera vattnet genom växlaren där den får ett värmetillskott och håller tillräcklig hög temperatur, oftast >50°C för att motverka risker för legionella.

Detta är ett utdrag ur en artikel Varmvattencirkulation från Wikipedia, den fria encyklopedin. På Wikipedia finns en lista över författare.
På sv.wikipedia.org har artikeln Varmvattencirkulation öppnats 203 gånger de senaste 30 dagarna. (Uppgifter från: 2015-04-02)
Bilder på Varmvattencirkulation
Förhandsgranskning:
Original:
Sökresultat på Google och Bing
3
1
1
VVC- varmvattencirkulation - Rotpartner | Skapar värden i ...
VVC är en förkortning som betyder Varmvattencirkulation. Det innebär i praktiken att det varmvatten som leder till tappvattenkranar i kök och i badrum hela tiden ...
www.rotpartner.se/vvc
7
10
2
Tappvarmvatten i flerbostadshus - effektiv
Värme för Varmvattencirkulation ingår alltså ej. Figur 1 (till vänster). Principiella skillnaden i bostäders effektbehov för tapp- varmvattenberedning mellan tidigare  ...
www.effektiv.org/pdf_filer/Tappvarmvatten.pdf
1
>30
3
Varmvattencirkulation - Wikipedia
Genom att i en byggnad ha Varmvattencirkulation, förkortat VVC, minskar man tiden från att en brukare öppnat kranen till han/hon får tillräckligt varmt vatten.
sv.wikipedia.org/wiki/Varmvattencirkulation
2
>30
4
Varmvattencirkulation hur funkar det? - Byggahus.se
Bygger nytt och står och kliar mig i huvudet för att förstå hur VVC ska fungera hos mig och hur jag ska dra allt. Jag har en inkommande kulvert ...
www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/193993-varmvattencirkulation-hur-funkar-det.html
4
>30
5
Varmvattencirkulation Nibe f1226. - Värmepumpsforum
Hej! Hittade en meny (tror det var 2.9.2) igår när jag pillade lite och försökte lära mig nya pumpen. Vad menar Nibe med Varmvattencirkulation?
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53380.0
5
>30
6
Fjärrvärme in Fjärrvärme ut Varmvattencirkulation 1 ... - Vattenfall
Fjärrvärme in. Fjärrvärme ut. V a rm v a tte n. Varmvattencirkulation. Till radiatorer . F rå n ra d ia to re r. K a llv a tte n. 4. 3. 1. 2. 5. 6. 9. 10. 7. 8. 1. Reglercentral för ...
www.vattenfall.se/sv/file/principskiss_fjarrvarmecentral_31749341.pdf
6
>30
7
Varmvattencirkulation VVC Energieffektivisering - QSEC
VVC står för Varmvattencirkulation, och innebär att en viss mängd av fastighetens tappvarmvatten cirkulerar konstant i husets ledningar. Detta medför att vattnet ...
www.qsec.se/tjanster-energieffektivisering/varmvattencirkulation-vvc-energieffektivisering/
8
>30
8
Renecon - Varmvattencirkulation
Varmvattencirkulation (VVC). Med en givare på VVC:n har vi full kontroll på denna parameter. För att kunna få fram varmvatten snabbt och bekvämt i ...
www.renecon.se/varmvatten/varmvattencirkulation
9
>30
9
TA-Therm - TA Hydronics
Termostatventilen för automatisk injustering av Varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning, som sparar energi genom kortare ...
www.tahydronics.com/Handlers/FileDownloaderHandler.ashx?path=%2FProductFiles%2FProducts%2Fdocuments%2FCatalogues%2FSweden%2FPDF_low%2FTA-Therm_SE_low.pdf
10
>30
10
Allt om Älvsbyhus :: Läser ämne - Varmvattencirkulation
Jag ska nu i samband med att badrummet uppe ska göras i ordning sätta in en Varmvattencirkulation som gör att varmvattnet går runt tillbaka till ...
alvsbyhus.forum24.se/alvsbyhus-about2451.html
Sökresultat för "Varmvattencirkulation"
Google: ca 6.230
bing: ca 25
Varmvattencirkulation inom vetenskapen
[PDF]och varmvattensystem - Energimyndigheten
Lunds Universitet ... VVC, eller ej spelar stor roll för tappvarmvattenberedningen. ... genom installation av termostatiska injusteringsventiler i VVC-systemet.
[PDF]33 Bilaga 12.pdf (247 kb) - Insyn Sverige
27 aug 2013 ... ut- och returledning i vvc-systemen, om systemen är utrustade med styr- .... Gunnar Nordberg, Umeå Universitet, avd miljömedicin, 2005).
[PDF]UMEÅ UNIVERSITET - Ekologi, miljö och geovetenskap - Umeå ...
8 feb 2012 ... Umeå universitet 901 87 Umeå. ... UMEÅ UNIVERSITET ... stödprocesser => ventilation, tryckluft, Varmvattencirkulation, andra mediaflöden.
[PDF]Solel och solvärme ur LCC-perspektiv för ett passiv ... - DiVA
Tryckt av: Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet. Sponsor: ... Ett resultat som framkommit är att förluster för Varmvattencirkulation (VVC) kan vara omkring.
Bestämma omfattning och villkor för stambytet - Titania
Skall ny VVC-ledning (Varmvattencirkulation) dras enligt BBRBBR Boverkets byggregler. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om ...
[PDF]Legionella i tappvattensystem - Chalmers tekniska högskola
engineering education at Chalmers University in Gothenburg. ...... att de Varmvattencirkulationssystem, VVC, som fanns installerat inte fungerade för hela.
[PDF]Värmedrivna vitvaror - Eksta
11 jun 2013 ... Lunds Universitet ... Lunds Universitet - Lunds Tekniska Högskola ...... VVC. Varmvattencirkulation. Genom att ständigt cirkulera varmvatten i ...
[PDF]Stambyte för bostadsrätt - Lunds Tekniska Högskola
Lunds Universitet, med nio fakulteter samt ett antal forskningscentra och ...... Varmvattencirkulation, VVC, används för att undvika långa väntetider på varmt tapp-.
Beskrivning - Lundin Fastighetsbyrå
2008 Genomförande av Varmvattencirkulation 2009 Energideklarering av fastigheten ... 1,6 km. Aspero Idrottsgymnasium. 2,2 km. visa på kartaUniversitet.
[PDF]EN ENERGIRESA - Sabo
Varmvattenansluten torktumlare. ▫ Två möjligheter oavsett tumlartyp: 1. Ansluta till Varmvattencirkulationen. 2. Ansluta till varmvatten och släppa vattnet i.
Böcker om Varmvattencirkulation
Industria
Industria
1966
Våra bostäder kommer att värmas upp genom varmluftssystem baserade på värmepumpen, en motsats till kylskåpet, medan det konventionella systemet med Varmvattencirkulation i element kommer att vara föråldrat. Som drivkraft i våra ...
Energi 1985-2000: betänkande
Energi 1985-2000: betänkande
1974
De ytterligare felkällor som kan förekomma då man mäter varmvattenförbrukning med flödesmätare är att varmvattentemperaturen ej är konstant samt — i de fall det inte finns Varmvattencirkulation — att mätaren registrerar som varmvatten ...
Programskrift
Programskrift
1973
För varmvattensystemen finns vissa speciella problem såsom t ex underlag för prestandakrav på värmeväxlare, minskning av värmeförbrukning, behov av Varmvattencirkulation etc. Därtill bör nämnas speciellt problem med beläggning på ...
Årsskrift
Årsskrift
Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut, 1931
Följande uppvärmningsmetoder ha använts: 1. Ångning enligt sigmasystemet. 2. Varmvattenpumpning genom kopparrör (Beck-Friis' system) . 3. Varmvattencirkulation genom järnrör. 4. Värmealstring i bädd av hästgödsel, strö och löv. 5.
Teknisk tidskrift
Teknisk tidskrift
1949
De stora värmeförlusterna genom fönstret kvarstå oförändrade, och huset fordrar för sin uppvärmning fortfarande så stora värmekvantiteter, att värmeöverföring genom Varmvattencirkulation är ekonomisk. Vidare behövas radiatorerna under ...
Utveckling av Google-sökorden


Blogginlägg om
Varmvattencirkulation
Login
www.tahydronics.com/sv/produkter-och-losningar/heimeier-thermostatic-control/tappvatten/blandningsventiler/t-matic-3400-ta-matic-3400/
Varmvatten cirkulation
Kom ihåg att det i någon annan tråd diskuterades om det fanns något bra sätt att styra varmvatten cirkulation. Hittar tyvärr inte vilken det var, med
www.byggahus.se/forum/biobransle/59078-varmvatten-cirkulation.html
The economics of renovation projects with energy ... - Till Stockholm.se
www.stockholm.se/PageFiles/299326/Report_The_economics_of_renovation_projects_with_energyrelated_investments.pdf
Varmvattencirkulation+legionella?
Hej, Jag testar VVS-kunskaperna på STCS innan jag ev går vidare till mer specade forum :) Jag har en fjärrvärmecentral i mitt förråd utanför huset med varmvvattencirkulation(VVC) in i huset med hjälp av en kulvert, VVC slutar precis innanför huset. VVC och värmeväxlare funkar sådär, det måste lltså snurra runt en mängd vatten/flöde i växlarna för att den ska kunna värma vattnet och det känns onödigt att ha 55gradigt vatten som snurrar i denna lilla slinga på ca 20m tur och retur hela
forum.saabturboclub.com/showthread.php/114671-Varmvattencirkulation-legionella
pewoCAD IDD Fjärrvärmecentral - PEWO Energietechnik GmbH
www.pewo.com/tycon/file.php?id=1788&PHPSESSID=f9af122b829d1183ad2289f785b84b39
Värmesystem i en- och tvåfamiljshus - Grundfos
cbs.grundfos.com/export/sites/dk.grundfos.cbs/GSV_Sweden/downloads/Download_Files/Handbok_Varme_2008_GSV.pdf
Kulvertrör för tappvarmvatten - Ecoflex Aqua - Uponor
Uponor Kulvertsystem - Ecoflex Aqua - Kulvert för tappvarmatten med Varmvattencirkulation
www.uponor.se/solutions/vvs-for-hus-och-hem/local-heat-distribution/uponor-aqua.aspx
Värmegles Demo Finnova - Svensk Fjärrvärme
www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter%20och%20dokument%20INTE%20Fj%C3%A4rrsyn/FOU-rapporter%20INTE%20Fj%C3%A4rrsyn/V%C3%A4rmegles,%20rapporter/Demo/Artiklar/Demo%209%20Finnova.pdf
Handdukstork vattenburen för vvc Handdukstorkar - Jämför priser på PriceRunner Sverige
Jämför priser och läs recensioner för Handdukstorkar. Vi hjälper dig att hitta rätt och genomföra ett tryggt och säkert köp.
www.pricerunner.se/sp/handdukstork-vattenburen-f%C3%B6r-vvc.html
123