Realisationsvinst
Realisationsvinst (reavinst) är en redovisningsterm och utgör skillnaden mellan erlagt anskaffningspris och erhållet försäljningspris för fast egendom eller lösöre. Begreppet förknippas ofta med den vinst man erhåller vid försäljning av fast egendom såsom en villa eller bostadsrätt.
I många länder finns det en skattemässig definition av hur denna vinst skall beräknas som skiljer sig från den strikt redovisningsmässiga. Ofta beror detta på att man vill belasta reavinsten med olika typer av skatt, s.k reavinstskatt.

Detta är ett utdrag ur en artikel Realisationsvinst från Wikipedia, den fria encyklopedin. På Wikipedia finns en lista över författare.
På sv.wikipedia.org har artikeln Realisationsvinst öppnats 209 gånger de senaste 30 dagarna. (Uppgifter från: 2015-01-07)
Bilder på Realisationsvinst
Här finns inga uppgifter än.
Förhandsgranskning:
Original:
Sökresultat på Google och Bing
1
>30
1
Reavinst - Wikipedia
Realisationsvinst (reavinst) är en redovisningsterm och utgör skillnaden mellan erlagt anskaffningspris och erhållet försäljningspris för fast egendom eller lösöre.
sv.wikipedia.org/wiki/Reavinst
2
>30
2
realisationsvinst | Nationalencyklopedin
Realisationsvinst Realisationsvinst, reavinst , kapitalvinst , vinst som uppkommer vid avyttring av egendom som stigit i värde efter förvärvet, t.ex. värdepapper eller  ...
www.ne.se/realisationsvinst
3
>30
3
Svenska Bytahem.nu - Reavinstberäkning - Byta hem AB
Klicka på knappen "Beräkna Realisationsvinst" längst ned på denna sida när du fyllt i aktuella uppgifter i rutorna och vill få fram det preliminära resultatet.
www.bytahem.nu/reavinst.php
4
>30
4
realisationsvinst - Wiktionary
Böjningar av Realisationsvinst, Singular, Plural. utrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd, Bestämd. Nominativ, Realisationsvinst, Realisationsvinsten ...
sv.wiktionary.org/wiki/realisationsvinst
5
>30
5
Beräkningen av realisationsvinst på bostadsrätt - Riksdagen
De nya beskattningsreglerna för Realisationsvinster innebär bl.a. att beskattningen av Realisationsvinst på en försåld bostadsrätt samordnats med motsvarande ...
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Berakningen-av-realisationsvin_GE02Sk405/?text=true
6
>30
6
Realisationsvinst - Länsförsäkringar
Ordlista · Experten svarar. Ordlista. Realisationsvinst. Vinst vid försäljning av egendom (ej yrkesmässig). Your browser does not support iframes. OM OSS.
www.lansforsakringar.se/privat/rad_tips/boendeguide/ordlista/Sidor/Realisationsvinst.aspx
7
>30
7
Realisationsvinst? - Reavinstskatt - Lawline
16 feb 2012 ... Vet någon vad menas med begreppet Realisationsvinst? SVAR Hej! Realisationsvinst (även kallat reavinst) är den vinst som uppkommer när ...
lawline.se/answers/13282
8
>30
8
Förhandsbesked om användning av realisationsvinst ...
Förhandsbesked om användning av Realisationsvinst.
www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/naringsliv-och-foreningar/stiftelser/forhandsbesked-inom-stiftelseomradet/Pages/forhandsbesked-om-anvandning-av-realisationsvinst.aspx
9
>30
9
realisationsvinst - engelsk översättning - bab.la svensk-engelskt ...
Engelsk översättning av 'Realisationsvinst' - svensk-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/realisationsvinst
10
>30
10
De nya realisationsvinst reglerna uppskjutna - Consulat de Suède à ...
9 sep 2011 ... Motståndet mot en omedelbar och "evig beskattning" av vinster vid fastighetsförsäljning blev så stort att regeringens förslag ändrades vid ...
www.consulat-suede.fr/artiklar/377/de-nya-realisationsvinst-reglerna-uppskjutna/
Sökresultat för "Realisationsvinst"
Google: ca 32.800
Realisationsvinst inom vetenskapen
Uppsatser.se: REALISATIONSVINST
Uppsatser om Realisationsvinst. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, ...
Uppsatser.se: REAVINST
Uppsatser om REAVINST. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier ...
Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter ...
6 dec 2011 ... I resultatet ingår en preliminär reavinst om 322,6 Mkr från Sectras ... 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet.
Feelgood: Säljer Hagabadet för 0,3 Mkr, viss reavinst - Aktiespararna
23 maj 2013 ... Avyttringen kommer att innebära en viss Realisationsvinst för Feelgood, ... Feelgood: Tecknar nytt avtal med Umeå universitet, 2013-10-28.
Kassaflödesanalys - Flashback Forum
Lärarna på Stockholms Universitet är så snälla att de har tagit bort ALLA ... Finns säkert liknande kurser med tentor på andra universitets ...
UPPSKOV MED BESKATTNING AV REALISATIONSVINST. En ...
UPPSKOV MED BESKATTNING AV Realisationsvinst. ... Databasen tillhandahålls av Byggnadsmaterial, LTH vid Lunds universitet. Databasen driftas av ...
[PDF]Ansvar för faktiska fel vid olika typer av fastighetsöverlåtelser
den reavinst som säljaren skulle ha fått betala om fastigheten sålts som fast egendom istället för i ett bolag. 18. 3.5. Skattemässiga konsekvenser av steg 2 –  ...
A+ Science - GU Holding, Göteborgs universitet
1997 startades A+ Science som en avknoppning från Göteborgs universitet ... GU Holding har nu sålt merparten av sitt ägande med en reavinst på ca 18 mkr.
Skatterätt - Gåvoskatt - Lawline
Vi på Lawline är juridikstudenter vid svenska universitet, och har därför .... för den eventuella Realisationsvinst som du gör vid försäljningen av din andel. Vänliga ...
[PDF]Exjobb i mall_ny - Fastighetsvetenskap - Lunds Tekniska Högskola
högskola, Lunds universitet. ISRN/LUTVDG/TVLM 08/5180 ... Lunds universitet. Box 118 ...... Beskattningen av Realisationsvinst skiljer sig om det rör sig om en.
Böcker om Realisationsvinst
Beskattning av realisationsvinster: betänkande
Beskattning av realisationsvinster: betänkande
Sweden. Realisationsvinstkommittén, 1975
Deklarationebilaga nr UPPLYSNINGAR (ytterligare upplysningar finns i RSV:s deklarationsupplysningar, blanketter utlämnas) son kan hämtas där deklarations- På denna blankett redovisas bl. a. Realisationsvinst resp. realisationsförlust vid ...
Svenska dubbelbeskattningsavtal: i vad de avse skatt å ...
Svenska dubbelbeskattningsavtal: i vad de avse skatt å ...
Karl Gustaf Armand Sandström, 1949
1) Realisationsvinst vid avyttring av fast egendom. Samtliga avtal, med undantag för avtalen med Nederländerna, Island och Storbritannien innehålla en uttrycklig bestämmelse om beskattning av Realisationsvinst vid avyttring av fast ...
Spara i goda tider (SOU 2011:59) : för en stabil kommunal ...
Spara i goda tider (SOU 2011:59) : för en stabil kommunal ...
Finansdepartementet, 2011
Enligt första stycket beräknas balanskravsjusteringar som summan av en kommuns eller ett landstings Realisationsvinster, orealiserade förluster i värdepapper och orealiserad återföring av förluster i värdepapper. Realisationsvinst till följd av ...
Riksdagens protokoll
Riksdagens protokoll
Sweden. Riksdagen, 1990
Motion. till. riksdagen. 1990/91. :Sk405. av. Hans. Göran. Franck. m. fl. (s). Beräkning. av. Realisationsvinst. på. bostadsrätt. Skattereformen innebär att skatten sänks på arbete och skärps för kapital. De nya Realisationsvinstreglerna utgör en ...
Utveckling av Google-sökorden
Blogginlägg om
Realisationsvinst
Anders G Johansson – El(s)töt i ledarens rygg
andersgjohansson.se/5473/
Riksgälden klippare i Nordea-försäljning | SvD
Riksgäldens deltagande i Nordeas nyemission 2009 resulterade i en vinst på närmare 7,3 miljarder kronor. Det står klart efter att staten under sommaren avyttrade ytterligare aktier i banken. Nu arbetar myndigheten med förberedelserna av den bankkrisfunktion som från januari 2015 ska stärka greppet om finanssektorns aktörer.
www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/riksgalden-klippare-i-nordea-forsaljning_8412768.svd
ISK, för sista gången…. | besser1
Jag fick några frågor på ett av mina förra inlägg om ISK, om för och nackdelar med ISK . Och för några dagar sen var jag på en fondpresentation där frågan om ISK för fonder togs upp. ”Fondrådgivaren” verkade inte ha hela bilden klar för sig, om man säger så. I mina tidigare inlägg om…
besser1.wordpress.com/2013/03/15/isk-for-sista-gangen/
Fortum säljer fjärrvärmeverksamheterna utanför Stockholm | Fortum Media
media.fortum.se/2010/12/12/fortum-saljer-fjarrvarmeverksamheterna-utanfor-stockholm/
Fortnox - Fortnox Bokslutskommuniké 2011
www.fortnox.se/fortnox-bokslutskommuike-2011/
Budgeten för hyrläkare sprängs flera gånger om
Landstingets kostnader för hyrläkare skulle stanna på 13 miljoner kronor för 2013. När september månad nu har summerats har man redan lagt mer än tre gånger så mycket: 48 miljoner kronor.
www.smp.se/nyheter/vaxjo/budgeten-for-hyrlakare-sprangs-flera-ganger-om(4031802).gm
Telge bostäder säljer igen - 50 lägenheter får ny värd - Södertälje - www.lt.se
Telge bostäder fortsätter att sälja bostäder. På tisdagen såldes fastigheten Fåret på Sveagatan till Rygrans fastigheter. (Uppdaterad 15.30)
lt.se/nyheter/sodertalje/1.2189468-telge-bostader-saljer-igen-50-lagenheter-far-ny-vard
12