Fibonacci 2048

Gud, se i nåd till dessa två
Gud, se i nåd till dessa två är en bröllopspsalm av Johan Ludvig Runeberg från 1857. Psalmen är en förbön för det nygifta paret, och uppvisar i vers 3 en viss kärv realism ("här levs ej städs i rosengård") som komplement till de skimrande framtidsvisioner som brukar dominera både vid vigsel och bröllopsfest. Runebergs har också en lyckovision, men av det lugnare (och mera långvariga?) slaget: "stilla(!) fröjd och ljuvlig ro". Sista versen är en vers av tillbedjan och gemensamt nedkallande av Guds välsignelse över hela församlingen.
Melodi i svenska psalmböcker från Strassburg 1545 (F-dur, 4/4, samma som till Se, Jesus är ett tröstrikt namn). I Finland används en melodi av Rudolf Lagi från 1867 (D-dur, 4/4). Vid psalmens första publicering framgår av Koralbok för Nya psalmer, 1921 att melodin är en komposition från 1697 och samma som till psalmen Uppfaren är vår Herre Krist (1819 nr 115) som nu har titelraden Till himlen Herren Jesus for.
Psalmen putsades upp på 1980-talet men blev ett utmärkt exempel på hur samma psalm numera sjungs i flera olika versioner. Den svenska psalmboken 1986 har i vers 1 bytt ut "som här inför ditt anlet stå" mot "som vi här ser inför dig stå" och "förenta" mot "gemensamt". Den finlandssvenska psalmboken från 1986 har istället "som här vi ser inför dig stå" respektive "tillsammans" (nr 235).
I vers 2 har finlandssvenska psalmboken presensform: "de sluter nu i denna stund" medan Den svenska psalmboken från samma år, liksom de äldre versionerna har perfektform: "de slutit nu". De båda förstnämnda har dock ändrat det gamla "när dem bliv" till "hos dem bliv".
I vers 3 har båda psalmböckerna ändrat "här levs ej städs" till "här levs ej blott". Men i vers 4 blir skillnaderna större: 1986 års svenska psalmbok har "Din Ande må ledsaga dem och bli en gäst i deras hem" och i sista raden "får bli och bo" medan finlandssvenska psalmboken har: "Gud, låt din Ande leda dem" o.s.v. samt "må bli och bo".
I vers 5 har verbets pluralform i båda psalmböckerna tagits bort, annars är texten den gamla. Men det torde anses ganska anmärkningsvärt att psalmbokskommittéerna inte lyckades enas om en så enkel upputsning av en av Runebergs mest sjungna psalmer.

Detta är ett utdrag ur en artikel Gud, se i nåd till dessa två från Wikipedia, den fria encyklopedin. På Wikipedia finns en lista över författare.
På sv.wikipedia.org har artikeln Gud, se i nåd till dessa två öppnats 44 gånger de senaste 30 dagarna. (Uppgifter från: 2013-09-05)
Bilder på Gud, se i nåd till dessa två
Förhandsgranskning:
Original:
Sökresultat på Google och Bing
1
>30
1
Här kan du lyssna på vigselpsalmer - Svenska kyrkan i Borås
29a, 29b - Kärlek från vår Gud 82 - Gud, se i nåd till dessa två 85 - Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans 199 - Den blomstertid nu kommer
www.svenskakyrkanboras.se/system/gateway.aspx?NkE0QjY0MjdBMDNENDgxRkFFMjI=
2
>30
2
Lyssna på psalmer - Svenska kyrkan - Södertälje församling
41 - Vem är det som kommer på vägen *1. 68 - Jag tror på Gud som med sitt ord * 1. 69 - Glad jag städse vill bekänna *1. 82 - Gud, se i nåd till dessa två *2.
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643957
3
>30
3
Psalm 235; Gud se i nåd till dessa två - Evl.fi
Gud, se i nåd till dessa två, som här vi ser inför dig stå med löfte att i liv och död tillsammans dela lust och nöd. 2. De sluter nu i denna stund ett heligt kärlekens ...
evl.fi/psalmbok.nsf/ps/235?OpenDocument
4
>30
4
Gud, se i nåd till dessa två - Wikisource
14 maj 2010 ... Gud, se i nåd till dessa två, som här inför ditt anlet stå, med löfte att i liv och död förenta dela lust och nöd. 2. De slutit nu i denna stund ett heligt ...
sv.wikisource.org/wiki/Gud,_se_i_n%C3%A5d_till_dessa_tv%C3%A5
5
>30
5
Vigselmusik: Gud, se i nåd till dessa två
3 jan 2011 ... 1. Gud, se i nåd till dessa två, som vi här ser inför dig stå med löfte att i liv och död gemensamt dela lust och nöd. 2. De slutit nu i denna stund
vigselmusik.blogspot.com/2011/01/gud-se-i-nad-till-dessa-tva.html
6
>30
6
Gud, se i nåd till dessa två - Wikipedia
Gud, se i nåd till dessa två är en bröllopspsalm av Johan Ludvig Runeberg från 1857. Psalmen är en förbön för det nygifta paret, och uppvisar i vers 3 en viss ...
sv.wikipedia.org/wiki/Gud,_se_i_n%C3%A5d_till_dessa_tv%C3%A5
7
>30
7
Vigselringen
"Gud se i nåd till dessa två" Text: J L Runeberg (1857) Musik: Strassburg (1545) 1. Gud, se i nåd till dessa två som vi här se inför dig stå med löfte att i liv och död
www.vigselringen.com/psalmer.html
8
>30
8
Psalmprojektet Songs | ReverbNation
Psalmprojektet. Nr. 82 Gud, se i nåd till dessa två. By: Psalmprojektet. Download Free MP3 Share. Nr. 2 Vår Gud är en ko... Buy; Share; Queue; Favorite; Lyrics.
www.reverbnation.com/play_now/song_1753769
9
>30
9
Solosång på vigsel; Vanliga frågor - Stockholmssolist.se
Gud, se i nåd till dessa två. 84. Vi lyfter våra hjärtan. 85. Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans. 199. Den blomstertid nu kommer. 200. I denna ljuva ...
stockholmssolist.se/brollop_faq.html
10
>30
10
Vigselmusik - Svenska kyrkan i Järfälla
Psalm 82 - Gud, se i nåd till dessa två. Psalm 84 - Vi lyfter våra hjärtan. Psalm 85 - Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans. Psalm 289 - Guds kärlek är ...
www.jarfallaforsamling.se/vigsel_musik.aspx
Sökresultat för "Gud, se i nåd till dessa två"
Google: ca 107.000
Gud, se i nåd till dessa två inom vetenskapen
Henrik Engholm (Livets Ords universitet) numera katolik | Aletheia ...
19 aug 2013 ... Men ser man till det kyrkohistoriska sammanhang/kyrka som dessa kom ... Så går det när man söker Gud via LO´s och världens Universitet. .... När det gäller ” reformatorernas arvtagare” så tror jag att man kan se det på två sätt.. det ena är ” det organisatoriska arvet”.. där skulle ..... Hell dig Maria; full av nåd…
Johan Ludvig Runeberg - Wikipedia
För andra betydelser, se Runeberg (olika betydelser). ... känna först vid universitetet, ett bevis på huru litet bekant med litteraturen den omgivning var, ... alla fäder · För dig min nöd jag klagar · Gud, se i nåd till dessa två · Finns på Wikisource ...
Doktorand FAQ | Stockholms universitets studentkår
Dessa återges här tillsammans med de lokala tillämpningsföreskrifter som ... på just den institutionen och hur de tycker att en bra ansökan bör se ut. ... Vanligast är att en doktorand inleder sin anställning med utbildningsbidrag och efter ett eller två ..... Du är då utelämnad åt stipendiegivarens nåd på grund av att det inte är ...
[PDF]Projektbeskrivning - Uppsala universitet
Till dessa hör hans speciella förståelse av synden, rättfärdiggörelsen, nåden, moralen och ..... Det är emellertid svårt att se att det skulle vara ... genom att mer och mer öppna sig för Guds nåd, vilket innebär en viss aktivitet från .... Gud utövar sin kamp mot det onda på två sätt, dels genom det andliga regementet där Gud är.
Akademiska symboler vid Uppsala universitet - Uppsala universitet
Devisen GRATIÆ VERITAS NATURÆ betyder "sanning genom Guds nåd och naturen". ... I början av 1600-talet tillkom också de två silverspiror, som skulle uttrycka ... Dessa tre föremål tas ofta fram för att användas vid högtidligheterna.
Delstudier om luthersk teologi och etik - Uppsala universitet
Här ges en kort presentation av var och en av dessa. ... av nåden allena och människans passivitet i förhållande till Gud kan andliga övningar, som vanligen ...
Psalm 235; Gud se i nåd till dessa två - Evl.fi
Gud, se i nåd till dessa två, som här vi ser inför dig stå med löfte att i liv och död tillsammans dela lust och nöd. 2. De sluter nu i denna stund ett heligt kärlekens ...
Böcker om Gud, se i nåd till dessa två
Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter
Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter
Johan Ludvig Runeberg, 1858
49. iv. ju i si.-P. M.| Gud, se i nåd till dessa två, Som här inför ditt anlet stå Med löfte att, för lif och död, Förente dela lust och nöd. Det är ett heligt fridsförbund, Oe slutit nu i denna stund; Så värdes Gud dertill dem ge Din hägnad och välsignelse .
Förslag till Svensk Psalmbok för de Evangeliskt-Lutherska ...
Förslag till Svensk Psalmbok för de Evangeliskt-Lutherska ...
1858
Gud låter sina trogna här 195. Gud, se i nåd till dessa två 326 Guds helga bud förnimmer jag Gud, skynda dig att frälsa mig 69 Guds nåd vi skole prisa138: Guds rena Lam, oskyldig 150. Guds märker det klart Guds stränga bud och helga lag ...
Brage årsskrift
Brage årsskrift
Brage, 1907
Jag menar Runebergs bröllopspsalm: Gud, se i nåd till dessa två. De två första stroferna i denna förete till innehållet en märklig överensstämmelse med Björks bröllopssång. Är det för djärvt att påstå, att, därest icke den runebergska psalmen  ...
Utveckling av Google-sökorden


Blogginlägg om
Gud, se i nåd till dessa två
Vigselmusik: Gud, se i nåd till dessa två
Alt. melodi av Rudolf Lagi (finns ej i SvPs, men i finlandssvenska psalmboken):1.
vigselmusik.blogspot.com/2011/01/gud-se-i-nad-till-dessa-tva.html
Stora Nätpsalmboken 2013 - Soli Deo Gloria: Vigsel
GUD, SE I NÅD TILL DESSA TVÅ1. Gud, se i nåd till dessa tvåsom vi här ser inför dig ståmed löfte att i liv och dödgemensamt dela lust och nöd.
psalmboken.blogspot.com/2007/09/vigsel_22.html
På röda mattan « Greta i pepparkakshuset
bloggen.fi/gretaj/2011/07/31/pa-roda-mattan/
Vad säger då Bibeln egentligen om homosexualitet? | lena alun
1 Kor 6:9 Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, (Bibel 1982) 1 Kor 6:9 Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller…
lenaalun.wordpress.com/2009/01/25/vad-sager-da-bibeln-egentligen-om-homosexualitet/
En nåd till mänskligheten (del 2)
Muslim, Moslim, Islam, Islam i Sverige, Muslimer, Moslimer, Revertiter, Svensk Muslim, Troslära, koran, Profeten, hadith, rättslära, andlighet, Sverige, Stockholm
muslim.se/biografi-sirah/profeternasbiografier/846-en-nad-till-maenskligheten-del-2.html
Så blev Bruce Springsteen en djupt kristen sångare - DN.SE
I nästa vecka framträder Bruce Springsteen återigen i Sverige på den första av tre konserter. Men vem är det som står på scenen: en arbetarklasshjälte elle
www.dn.se/kultur-noje/sa-blev-bruce-springsteen-en-djupt-kristen-sangare/
12