Fibonacci 2048

Folkomröstning
En folkomröstning, i vissa länder ofta benämnt enligt sina latinska namn, plebiscit eller referendum är en omröstning där ett beslut helt eller delvis fattas utanför den representativa församlingen. I vissa länder, exempelvis USA skiljer man på referendum och initiative, där det sistnämnda utlyses på initiativ av medborgarna.

Detta är ett utdrag ur en artikel Folkomröstning från Wikipedia, den fria encyklopedin. På Wikipedia finns en lista över författare.
På sv.wikipedia.org har artikeln Folkomröstning öppnats 811 gånger de senaste 30 dagarna. (Uppgifter från: 2013-12-23)
Bilder på Folkomröstning
Förhandsgranskning:
Original:
Sökresultat på Google och Bing
1
>30
1
Folkomröstning - Wikipedia
En Folkomröstning, i vissa länder ofta benämnt enligt sina latinska namn, plebiscit eller referendum är en omröstning där ett beslut helt eller delvis fattas utanför ...
sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stning
2
>30
2
Folkomröstningar i Sverige - Wikipedia
Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och politikerna kan fatta ...
sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stningar_i_Sverige
3
>30
3
Folkomröstning - riksdagen.se
Folkomröstningar kan vara rådgivande eller beslutande. Är den beslutande blir resultatet omedelbart bindande. I en rådgivande Folkomröstning fattas det ...
www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Folkomrostning/
4
>30
4
Vad krävs för kommunal folkomröstning? - riksdagen.se
Om 10 procent av de röstberättigade begär det måste fullmäktige pröva om en Folkomröstning ska hållas. Men om två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige ...
www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Fragor--svar/Folkomrostning/Skriv-in-fragan-har35/
5
>30
5
Folkomröstning - Västerbottens läns landsting
8 sep 2013 ... Den fråga medborgarna skulle ta ställning till var: Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade landstinget 2011 att minska antalet ...
www.vll.se/default.aspx?id=65272
6
>30
6
Röstkort och förtidsröstning i landstingets folkomröstning
20 aug 2013 ... De som är röstberättigade i landstingets Folkomröstning om vården i länet får röstkort skickade till sin folkbokföringsadress. På röstkortet står var ...
www.vll.se/default.aspx?id=65393
7
>30
7
Strängnäs kommun - Folkomröstning 9 juni 2013
Strängnäs kommun. Antal Procent Röstberättigade 25 798. Röstande 4367 17 %. varav förtidsröstande 778 18%. Alternativ A 796 18 % Alternativ B 3352 77 %
www.strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Folkomrostning-9-juni-2013/
8
>30
8
Landstingskommunal folkomröstning 8 september - Skellefteå ...
8 sep 2013 ... Söndagen den 8 september äger den första landstingskommunala Folkomröstningen i Sveriges historia rum. Folkomröstningen organiseras i ...
www.skelleftea.se/folkomrosta8september
9
>30
9
Folkomröstning med större betydelse | Vänsterpartiet
6 sep 2013 ... I Västerbottens län pågår en ovanlig valrörelse. På söndag sker här Sveriges första Folkomröstning på landstingsnivå. Frågan gäller om man ...
www.vansterpartiet.se/folkomrostning-med-storre-betydelse/
10
>30
10
Folkomröstning - Årjängs kommun
Valresultat i Folkomröstningen 2013. Här kan du läsa det slutgiltigt valresultatet. Bakgrund. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2012 att ...
www.arjang.se/sv/Invanare/Kommun--politik/Folkomrostning/
Sökresultat för "Folkomröstning"
Google: ca 810.000
Folkomröstning inom vetenskapen
Vill ha folkomröstning om universitet - Nyheter P4 Kalmar | Sveriges ...
4 mar 2013 ... Intressegruppen för Linnéuniversitetet i Kalmar vill att en Folkomröstning ska avgöra var universitetet ska ligga. De har samlat in nästan femt...
Nej till folkomröstning om nya Linnéuniversitetet - Nyheter P4 ...
Det blir ingen Folkomröstning om var det nya Linnéuniversitetet ska ligga i Kalmar . Det röstade politikerna definitivt nej till vid måndagens k...
Ingen folkomröstning om Ölandshamnen / Kalmar / NYHETER ...
28 maj 2013 ... Miljöpartiet, som inte heller vill se universitetet i hamnen, tyckte dock att frågan inte lämpade sig för en Folkomröstning. – Det är uppenbart ...
MP: ”Inget universitet i hamnen” / Kalmar / NYHETER / ÖSTRAN ...
14 maj 2013 ... Ingen Folkomröstning om Ölandshamnen. » ”Har aldrig sagt vi vill vara i ... Ölandshamnen är en olämplig plats att utveckla ett universitet på.
Västerbottens läns landsting
Folkomröstning · Så styrs landstinget · Styrelser och nämnder · Politiker · Protokoll och handlingar · För förtroendevalda · Jobb & framtid · Jobba hos oss ...
Folkomröstningar, valundersökningen - Statistiska centralbyrån
Folkomröstningar, valundersökningen. ... (SCB) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet vid varje ordinarie riksdagsval sedan 1956 .
Dåligt genomslag för lokala folkomröstningar - Makthavare
9 jun 2013 ... Sedan lagen ändrades 2011 har sju lokala Folkomröstningar hållits i ... valforskare och professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, ...
Publikationer - Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Väljarna och Folkomröstningen 1994. Stockholm: Norstedts, 1996 ... Oslo: Scandinavian University Press, 1998 (med Anders Todal Jenssen & Pertti Pesonen). 9.
Socialdemokratisk Norrbottenspress och 1994 års folkomröstning ...
inför den svenska Folkomröstningen angående ett eventuellt svenskt ... Luleå tekniska universitet – Forskning och utbildning i världsklass • 971 87 Luleå ...
Hur har kärnkraften och opinionen utvecklats i Sverige? - forskning.se
Situationen ledde till ett beslut om Folkomröstning i kärnkraftsfrågan och att inga ... Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige vid Göteborgs universitet, ...
Böcker om Folkomröstning
Folkomröstningar i Europa: rättslig reglering och förekomst ...
Folkomröstningar i Europa: rättslig reglering och förekomst ...
Ann-Cathrine Jungar, 2007
rättslig reglering och förekomst av Folkomröstningar i 32 europeiska stater Ann- Cathrine Jungar. förändring av grundlag: ett deltagande som är 80 procent av deltagandet vid det samtida riksdagsvalet krävs. I Slovenien kan en parlamentarisk ...
SOU 2007:067 Regeringsformen ur ett könsperspektiv. En ...
SOU 2007:067 Regeringsformen ur ett könsperspektiv. En ...
Sverige. Grundlagsutredningen, 2007
Sverige. Grundlagsutredningen. en risk att komplicerade frågekomplex rycks ur sitt sammanhang genom att låta sig enkelt formuleras i en ja- och nejfråga som väljarna har att ta ställning till i en Folkomröstning. Anhängare av Folkomröstningar ...
Ny vallag : betänkande
Ny vallag : betänkande
Sverige, 2003 års vallagskommitté, 2004
1 § vallagen (2005:000) är (1997:157) är också central central myndighet också för myndighet för Folkomröstning. Folkomröstning. För Folkomröstning är riket För Folkomröstning är riket indelat i omröstningsdistrikt, indelat i omröstningsdistrikt.
Utveckling av Google-sökorden


Blogginlägg om
Folkomröstning
Folkomröstning med större betydelse | Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se/folkomrostning-med-storre-betydelse/
Folkomröstning väckte het debatt - Hässleholm - Kristianstadsbladet - Nyheter dygnet runt
Folkets inflytande över beslut och sparsamhet med minnesgåvor kom att bli två principiellt viktiga frågor.
www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/article1982983/Folkomrostning-vackte-het-debatt.html
Politikerna säger nej till folkomröstning om C4 Shopping - Market
 
www.market.se/Brancher/Ovriga/Politikerna-sager-nej-till-folkomrostningen-om-C4-Shopping/
Folkomröstning blir nog inte av - Kristianstad - Kristianstadsbladet - Nyheter dygnet runt
Nu är det klart att förslaget om en Folkomröstning ska avgöras i kommunfullmäktige i oktober.
www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1979230/Folkomrostning-blir-nog-inte-av.html
Möjlig folkomröstning om marijuana | Utrikes | SvD
Uruguays president José Mujica är öppen för en Folkomröstning om ett nytt lagförslag om en statlig reglering av marijuanaförsäljning och -produktion, säger han till tidningen La Republica.
www.svd.se/nyheter/utrikes/mojlig-folkomrostning-om-marijuana_8400700.svd
Folkomröstning om Vattenfall | Jonas Sjöstedt
Postat 26 augusti, 2013 av Jonas.
jonassjostedt.se/2013/08/folkomrostning-om-vattenfall/
Marknadsliberalen: Västerbottens bisarra folkomröstning
Igår var det i Västerbottens län Folkomröstning om att upphäva två av de besparingar som den styrande majoriteten av Miljöpartister och Socialdemokrater i Västerbottens landsting genomfört, nämligen nedläggningen av en sjukstuga i Dorotea och ersättandet av en ambulans i Åsele med en akutbil. Denna omröstning är bisarr av två skäl.
marknadsliberalen.blogspot.com/2013/09/vasterbottens-bisarra-folkomrostning.html
Lidingö - Sverige - Världen: Tunnelfrågan kan komma att avgöras av folkomröstning
Kommunstyrelsen samlades i helgen för att börja diskutera hur de två Folkomröstningsalternativen om Centrum/Torsvik ska se ut. En fråga som utkristalliserade sig är om Södra Kungsvägen ska läggas i tunnel eller om det ska byggas en kort överdäckning av Torsviksdiket.
paullindquist.blogspot.com/2013/09/tunnelfragan-kan-komma-att-avgoras-av.html
Aktivister kräver folkomröstning om oljeutvinning i Amazonas | Latinamerika.nu
latinamerika.nu/aktivister-kraver-folkomrostning-om-oljeutvinning
123