Förorenaren betalar
Principen om att förorenaren betalar, Polluter Pays Principle (PPP), innebär att den som orsakar skador i miljön skall betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Principen antogs på FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 och är en av totalt 27 principer i Riodeklarationen om miljö och utveckling.

Detta är ett utdrag ur en artikel Förorenaren betalar från Wikipedia, den fria encyklopedin. På Wikipedia finns en lista över författare.
På sv.wikipedia.org har artikeln Förorenaren betalar öppnats 91 gånger de senaste 30 dagarna. (Uppgifter från: 2013-12-31)
Bilder på Förorenaren betalar
Förhandsgranskning:
Original:
Sökresultat på Google och Bing
1
>30
1
Förorenaren betalar - Wikipedia
Principen om att Förorenaren betalar, Polluter Pays Principle (PPP), innebär att den som orsakar skador i miljön skall betala de samhällsekonomiska kostnader ...
sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rorenaren_betalar
2
>30
2
Veckans begrepp: förorenaren betalar | TEM-funderingar
11 apr 2013 ... Principen om att Förorenaren betalar, eller Polluter Pays Principle (PPP) är central i miljöbalken och finns med bland de allmänna ...
temfunderingar.wordpress.com/2013/04/11/veckans-begrepp-fororenaren-betalar/
3
>30
3
Miljöpolitik i EU - EU-upplysningen vid Sveriges riksdag
1 feb 2013 ... Principen att Förorenaren betalar betyder att de som orsakar miljöföroreningar ska betala de samhällsekonomiska kostnaderna som uppstår.
www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/
4
>30
4
Principen om att förorenaren betalar - GUPEA - Göteborgs universitet
Juridiska institutionen. Handelshögskolan vid. Göteborgs universitet. Ansvar för förorenade mark- och bottenområden. Examensarbete vt 2004. 20 poäng.
gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/1957/1/200464.pdf
5
>30
5
PRINCIPEN ATT FÖRORENAREN BETALAR OCH ... - DiVA Portal
23 aug 2000 ... Magisteruppsats från Affärsjuridiska programmet: 2000/27. PRINCIPEN ATT FÖRORENAREN. BETALAR OCH DEN SVENSKA.
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:22300/FULLTEXT01.pdf
6
>30
6
Allmänna hänsynsreglerna - Länsstyrelsen Blekinge län
Försiktighetsprincipen innehåller tre olika principer; miljöbalkens försiktighetsprincip, principen om att Förorenaren betalar och principen om bästa teknik.
www.lansstyrelsen.se/blekinge/sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Pages/allmanna_hansynsreglerna_.aspx
7
>30
7
förorenaren betalar - Deutsch-Übersetzung - bab.la Schwedisch ...
Übersetzung für 'Förorenaren betalar' im kostenlosen Schwedisch-Deutsch Wörterbuch und viele weitere Deutsch-Übersetzungen.
de.bab.la/woerterbuch/schwedisch-deutsch/f%C3%B6rorenaren-betalar
8
>30
8
förorenaren betalar - tysk översättning - bab.la svensk-tyskt lexikon
Tysk översättning av 'Förorenaren betalar' - svensk-tyskt lexikon med många fler översättningar från svenska till tyska gratis online.
sv.bab.la/lexikon/svensk-tysk/f%C3%B6rorenaren-betalar
9
>30
9
Miljöansvar - Europa
2 nov 2011 ... Genom direktivet fastställs en ram för miljöansvar enligt principen om att förorenaren ska betala, för att förebygga och avhjälpa miljöskador.
europa.eu/legislation_summaries/enterprise/interaction_with_other_policies/l28120_sv.htm
10
>30
10
Uppsatser.se: PRINCIPEN FÖRORENAREN BETALAR.
Uppsatser om PRINCIPEN Förorenaren betalar.. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för ...
www.uppsatser.se/om/principen+f%C3%B6rorenaren+betalar./
Sökresultat för "Förorenaren betalar"
Google: ca 20.800
Förorenaren betalar inom vetenskapen
Möjligheter och svårigheter vid tillämpandet av principen ...
Universitetsuppsats: Möjligheter och svårigheter vid tillämpandet av principen Förorenaren betalar vid implementeringen av Vattendirektivet. Mimersbrunn.se ...
Principen att förorenaren betalar och den svenska miljöbalken
Universitetsuppsats: Principen att Förorenaren betalar och den svenska miljöbalken. Mimersbrunn.se - Ett smartare community ...
Uppsatser.se: FÖRORENAREN BETALAR MILJÖBALKEN
Uppsatser om Förorenaren betalar MILJöBALKEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida ...
Uppsatser.se: PRINCIPEN OM FÖRORENAREN BETALAR
Uppsatser om PRINCIPEN OM Förorenaren betalar. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida ...
Uppsatser.se: PRINCIPEN FÖRORENAREN BETALAR.
Uppsatser om PRINCIPEN Förorenaren betalar.. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för ...
Uppsatser.se: PRINCIPEN FÖRORENAREN BETALAR
Uppsatser om PRINCIPEN Förorenaren betalar. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för ...
Rosenqvist, Johanna - Juridicum - Stockholms Universitet
Miljöansvarsdirektivet, som uttalat bygger på principen om att Förorenaren betalar (polluter pays principle), omfattar verksamhetsutövares finansiella ansvar för ...
The Polluter Pays Principle in the European ... - Lunds universitet
Lunds universitet · Nuvarande student · Kontakta ... I europeisk avfallslagstiftning anses Förorenaren betalar träda in när avfall har skapats. Avfallsbegreppet har ...
[PDF]Principen om att förorenaren betalar - GUPEA - Göteborgs universitet
Juridiska institutionen. Handelshögskolan vid. Göteborgs universitet. Ansvar för förorenade mark- och bottenområden. Examensarbete vt 2004. 20 poäng.
Principen att förorenaren betalar och den svenska miljöbalken ...
1 mar 2005 ... Principen att Förorenaren betalar och den svenska miljöbalken | Carlson Jonna , Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
Böcker om Förorenaren betalar
SOU 2007:046 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
SOU 2007:046 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
Utredningen om ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor, 2007
I den omfattning ett civilrättsligt ansvar föreligger kommer således principen att Förorenaren betalar att upprätthållas. Att anspråk med anledning av GMO- inblandning regleras genom egendomsförsäkringen torde inte heller ha någon inverkan ...
En BRASkatt?: beskattning av avfall som förbränns : ...
En BRASkatt?: beskattning av avfall som förbränns : ...
Sverige Bras-utredningen, 2005
I enlighet med principen om att Förorenaren betalar skall den som ger upphov till avfall som är farligt betala vad det kostar att destruera det inklusive skatt. Det finns en potential att öka materialåtervinningen även av det farliga avfallet.
Nordisk naturvård : möjligheter och problem
Nordisk naturvård : möjligheter och problem
Carl Erik Johansson, 1996
PPP - "Förorenaren betalar" - tillämpas i viss mån sedan länge inom miljöskyddet. Även om den har sina begränsningar bör denna rimliga och viktiga princip inte begränsas till just utsläpp av föroreningar. Tillämpning av en motsvarande ...
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle: kan Sverige ...
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle: kan Sverige ...
Per Cramér, Thomas Erhag, Sara Stendahl, 2009
I det första direktivförslaget återfanns direkta hänvisningar till Förorenaren betalar principen som skulle styra medlemsstaternas finansiering av avfallshanteringen, denna skrivning är dock bortplockad ur artikel 3 vilket ökar medlemsstaternas ...
Allmänna vattentjänster: betänkande
Allmänna vattentjänster: betänkande
Sverige Va-lagsutredningen, 2004
Den senare principen - att förorenaren skall betala - skall speciellt beaktas när det gäller kostnadstäckningen för vattentjänster. Med vattentjänster avses, enligt definitionen i Artikel 2.38, alla tjänster som tillhandahåller hushåll, myndigheter ...
Utveckling av Google-sökorden
Blogginlägg om
Förorenaren betalar
Veckans begrepp: förorenaren betalar | TEM-funderingar
Principen om att Förorenaren betalar, eller Polluter Pays Principle (PPP) är central i miljöbalken och finns med bland de allmänna hänsynsreglerna i kap 2. Principen innebär att den som orsakar skador i miljön ska betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Principen finns också med bland de 27 principer som antogs i Riodeklarationen vid FN:s konferens…
temfunderingar.wordpress.com/2013/04/11/veckans-begrepp-fororenaren-betalar/
Förorenaren betalar! » Gunnelas Blogg – Säker mat och djurskydd
Jag har jobbat med säker mat, djurskydd och annat i över 25 år. Vet du vad du äter? Bryr du dig om hur maten kommit till? Det gör jag. Mycket har gjorts och är bra. Men vi är inte färdiga. Därför har jag startat denna blogg.
gunnela.nu/2013/02/06/fororenaren-betalar/
Gå före i klimatfrågan | Jonas Sjöstedt
Postat 27 september, 2013 av Jonas.
jonassjostedt.se/2013/09/ga-fore-i-klimatfragan/
Förorenaren betalar | Ett Åland för alla!
Förorenaren betalar 13 december 2007 in Miljö Al Gore är en fascinerande talare som nyligen hade ett par intressanta uttalanden: ”Höj koldioxidskatten och sänk inkomstskatten!” ”Vi är generationen som alla de som kommer efter ska titta tillbaka på och istället för att fråga varför de inte gjorde något, fastän de visste vad som pågick, ska de fråga sig: hur fick de det moraliska modet att göra det. Vi skapar vårt eget mandat.
petricarlsson.wordpress.com/2007/12/13/fororenaren-betalar/
Hur bör klimatbördan fördelas? Förorenarna betalar? | Hållbarhet, utveckling och filosofi
Det var länge sedan jag skrev och jag har nu på ett positivt sätt blivit påmind om att det också är hög tid att skriva något... Det finns många etiska frågeställningar som realiseras i förhållande till de annalkande klimatförändringarna. Jag har i tidigare inlägg vidrört några av dessa. Den kanske mest påtagliga av alla…
framtidsfilosofi.wordpress.com/2012/09/09/hur-bor-klimatbordan-fordelas-fororenarna-betalar/
Debatt: "Alla måste vara med och betala för att få fram rent vatten" - Miljöaktuellt
Dagens system för vattenavgifter är orättvist och omodernt - de som skitar ned är inte med och betalar vad det kostar att - Miljöaktuellt
miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.519434/debatt--alla-maste-vara-med-och-betala-for-att-fa-fram-rent-vatten
Sverige har allt att vinna på att gå före | Brännpunkt | SvD
Världens ledare behandlar klimatfrågan som en Svarte Petter, man lägger ansvaret så fort man kan i någon annans knä. Sverige skulle här kunna agera annorlunda och ansvarsfullt. Det skriver Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Jens Holm och presenterar partiets förslag på hur klimatarbetet ska drivas på.
www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-har-allt-att-vinna-pa-att-ga-fore_8558378.svd
Harald i Uppsala: Förorenaren ska betala
Förorenaren ska betala är en viktig princip i miljöpolitiken. Riksrevisionen pekar på, bland annat, att näringslivet inte tar sin del av kostnaderna för koldioxidutsläppen.
haraldiuppsala.blogspot.com/2012/12/fororenaren-ska-betala.html
Borg skissar på ny räddningsfond | Näringsliv | SvD
Finansminister Anders Borg (M) tycker att EU ska använda sig av en väl beprövad miljömetod när unionens nya permanenta räddningsfond för krisande ekonomier utformas.
www.svd.se/naringsliv/borg-skissar-pa-ny-raddningsfond_5685975.svd
Varje energiförbrukare betalar för sin begärda del | SERO Energiblogg
Postat 14 mars, 2013 av Administrator.
blogg.sero.se/?p=118
123