Fibonacci 2048

Bundet eget kapital
I ekonomi, är bundet eget kapital sådant som inte kan delas ut till ägarna utan måste användas inom rörelsen. Det består av aktiekapital och reservfond. Före den 1 januari 2006 i Sverige, räknades även överkursfonden till bundet eget kapital, men är ändrat i ABL (3 Kap 5 a §, se även ÅRL 5 Kap 14 §).
I ekonomisk förening, till exempel en bostadsrättsförening, utgör medlemmarnas insatser bundet eget kapital. I vissa fall återbetalas detta kapital till medlem som utträder, men i andra fall övertas det av en ny medlem (t ex vid överlåtelse av en bostadsrätt).

Detta är ett utdrag ur en artikel Bundet eget kapital från Wikipedia, den fria encyklopedin. På Wikipedia finns en lista över författare.
På sv.wikipedia.org har artikeln Bundet eget kapital öppnats 424 gånger de senaste 30 dagarna. (Uppgifter från: 2015-05-04)
Bilder på Bundet eget kapital
Förhandsgranskning:
Original:
Sökresultat på Google och Bing
3
1
1
Eget kapital- Vad är eget kapital? | e-conomic
Beskrivning av ordet eget kapital i e-conomic ordlista. Det egna kapitalet är i alla företag ägarnas andel av rörelsens förmögenhet.
www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/eget-kapital
8
8
2
Kapital i AB - Aktiebolagstjänst
Eget kapital kan också ses som en form av skuld till ägarna. ... Det egna kapitalet delas upp i Bundet eget kapital och fritt eget kapital och det är bara det fria ...
www.ab.se/foretag-sverige/kapital-ab
1
>30
3
Bundet eget kapital - Wikipedia
I ekonomi, är Bundet eget kapital sådant som inte kan delas ut till ägarna utan måste användas inom rörelsen. Det består av aktiekapital och reservfond.
sv.wikipedia.org/wiki/Bundet_eget_kapital
16
5
4
Bokföra eget kapital i aktiebolag (bokföring med exempel)
Bokföra eget kapital i aktiebolag (bokföring med exempel) Eget kapital i ett aktiebolag är den andel av tillgångarna i aktiebolaget som indirekt ägs av aktieägarna.
www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/eget-kapital-ab.aspx
18
3
5
Lösa upp bundet eget kapital i brf - Forum för alla i ...
Lösa upp Bundet eget kapital i brf Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi
hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14103
2
>30
6
Eget kapital - Wikipedia
Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som ... Eget kapital klassificeras i Sverige i huvudsak i två kategorier, Bundet eget kapital ...
sv.wikipedia.org/wiki/Eget_kapital
4
>30
7
Bundet och fritt eget kapital - Årsredovisning i aktiebolag och ...
Eget kapital i aktiebolag. Bundet och fritt eget kapital - 1. Eget kapital finns inte i den fysiska världen, annat än som ett namn på skillnaden mellan tillgångar och ...
www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/11887
5
>30
8
Vad är eget kapital?
15 jan 2014 ... Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet ... I aktiebolag skiljer man mellan bundet och fritt eget kapital. Bundet kapital ...
www.blinfo.se/2014/1/vad-ar-eget-kapital__7864
6
>30
9
Summa bundet eget kapital - Solidinfo.se
Den del av det egna kapitalet som inte utan vidare kan delas ut till aktieägarna. Aktiekapitalet är en del av det bundna kapitalet. Eget kapital som inte är bundet ...
www.solidinfo.se/hjalp/summa-bundet-eget-kapital
7
>30
10
SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGENS EKONOMI - HSB
samt kassa och bank. På skuldsidan finns Bundet eget kapital i form av insatser, eventuella upplåtelseavgifter5, den viktiga underhållsfonden och det som kallas.
www.hsb.se/polopoly_fs/1.231050.1350894013!/HSB_BrfEkonomi_web.pdf
Sökresultat för "Bundet eget kapital"
Google: ca 474.000
Bundet eget kapital inom vetenskapen
[PDF]Ny uppdelning på eget kapital i noterade koncernföretag ... - GUPEA
uppdelning på bundet och fritt eget kapital i koncernredovisningen har tagits bort i ... externredovisning, Handelshögskolan vid Göteborg universitet. Ett stort tack ...
[PDF]Årsredovisning för Lunds universitets innovationssystem AB (811 kB)
har fortfarande ett väsentligt värde att realisera i portföljen, samt ett eget kapital som säker ställer framtida möjligheter till investeringar. Lunds universitets innovationssystem har under året också erhållit medel från ..... Bundet eget kapital.
Uppsatser.se: BUNDET EGET KAPITAL
Uppsatser om Bundet eget kapital. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, ...
[PDF]1 LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI Avd för rätt och rättsfilosofi ...
LINKÖPINGS UNIVERSITET. IEI. Avd för rätt .... Det bundna egna kapitalet ska vara täckt efter värdeöverföringen och också det villkoret ... Efter en utdelning av fyra miljoner kr finns det fortfarande täckning för Bundet eget kapital, men det är ...
[PDF]ÅRSREDOWSNING för 2006 - Uppsala Akademiförvaltning
91423 Geijerska stiftelsen vid Uppsala universitet. Förändring av stiftelsens kapital. Bundet eget kapital. Belopp vid årets ingång. Omföring av realisationsvinster.
[PDF]Årsredovisning - UU Innovation - Uppsala universitet
Bolaget är Uppsala universitets holdingbolag och har sitt säte i Uppsala kommun . UUAB koncernens .... Bundna reserver 11 934 817 11 119 046. 12234817 11419046 ... SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82 148 056 81 980 622.
[PDF]ÅRSREDOVISNING för 2007 - Uppsala Akademiförvaltning
91423 Geijerska stiftelsen vid Uppsala universitet. Förändring av stiftelsens kapital. Bundet eget kapital. Belopp vid àrets ingång. Omföring av realisationsvinster.
Linköpings universitet Holding AB - Ekonomi - solidinfo.se
S:a tillgångar, 35 647, 31 667, 17 601, 17 272. Skulder, eget kapital & avsättningar. Aktiekapital, 300, 300, 300, 300. S:a Bundet eget kapital, 360, 360, 360, 360.
[PDF]Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-03-16 ... - WordPress.com
forskare oavsett nationalitet, universitet eller institution. Bidrag ... institutioner vid högskola eller universitet. ... Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital.
Ny uppdelning på eget kapital i noterade koncernföretag efter ...
Skola Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen ... uppdelning på bundet och fritt eget kapital i koncernredovisningen har tagits bort i
Böcker om Bundet eget kapital
SOU 2003:071 Internationell redovisning i svenska företag
SOU 2003:071 Internationell redovisning i svenska företag
Sverige IAS-utredningen, 2003
... och avsättningar: 1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst skall som Bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Överkursfond, Konsolideringsfond, Fond för orealiserade vinster och vinst eller förlust för räkenskapsåret.
Bolagisering för ökad konkurrens och effiktivitet : förslag ...
Bolagisering för ökad konkurrens och effiktivitet : förslag ...
Sverige. Utredningen om förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Vägverket och Banverket till aktiebolagsform, Sverige, Utredningen om förutsättningar för att ombilda vissa verksamheter vid Vägverket och Banverket till aktiebolagsform, 2007
En del av reversen blir Bundet eget kapital och överstigande del tillförs överkursfonden, som av bolagen kommer att redovisas som fritt eget kapital i årsredovisningen. Resterande del av reversen, som behövs för att kapitalisera aktiebolaget ...
Verksamheten vid IMEGO AB: betänkande
Verksamheten vid IMEGO AB: betänkande
Sverige. Utredningen om forskning och produktutveckling vid IMEGO AB., 2004
... 44 167 Summa tillgångar 60 515 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (10.000 aktier å nom 100 kr) 1 000 Fritt eget kapital 53 667 Summa eget kapital 54 667 Kortfristiga skulder 5 847 Summa eget kapital och ...
Skatteincitament för riskkapital : delbetänkande (SOU 2012:3)
Skatteincitament för riskkapital : delbetänkande (SOU 2012:3)
Finansdepartementet
Ökning av det egna kapitalet i en ekonomisk förening Den grundläggande kapitalbildningen i en ekonomisk förening sker ... tillskjuter en eller flera medlemsinsatser.13 Inbetalda medlemsinsatser utgör Bundet eget kapital och förutsätts stanna ...
SOU 2003:098 Aktiebolag med begränsad vinstutdelning
SOU 2003:098 Aktiebolag med begränsad vinstutdelning
Sverige Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag, Sverige, Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag, 2003
... som enligt lag eller bolagsordning skall avsättas till Bundet eget kapital eller, i fråga om moderbolag, belopp som av det fria egna kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna skall överföras till Bundet eget kapital,  ...
Utveckling av Google-sökorden