Avdelningen för audiovisuella medier
Avdelningen för audiovisuella medier är en enhet vid Kungliga biblioteket.
De audiovisuella samlingarna bildades 2008 ur Statens ljud- och bildarkiv (SLBA). SLBA, som i sin tur bildades ur Arkivet för ljud och bild (ALB), var från 1979 en svensk arkivmyndighet, som hade det nationella arkivansvaret i Sverige för radio- och tv-program, filmer, fonogram, multimedier och videor. Myndigheten hade cirka 90 anställda. Den 1 januari 2009 uppgick SLBA i Kungliga biblioteket samlingar och fick där namnet "Avdelningen för audiovisuella medier". SLBA låg på Karlavägen i Stockholm, men samlingarna återfinns sedan mars 2011 i Kungliga bibliotekets lokaler.
Avdelningens uppgift är att samla in den del av Sveriges kulturarv som består av ljud och rörliga bilder, vilket innebär filmer som visas på biografer, videofilmer som tillhandahålls i Sverige, svenska fonogram och multimedier. Man bevakar utbudet, samlar in, dokumenterar, bevarar och gör pliktleveranser tillgängliga. Avdelningen utvecklar och underhåller Svensk mediedatabas och framställer nationaldiskografin som innebär katalogisering av den svenska skivutgivningen.
De audiovisuella samlingarna innehåller nästan allt som sänts, visats eller givits ut i Sverige sedan 1979. Genom inköp och donationer försöker man också täcka den svenska mediehistorien inom ljud och rörliga bilder bakåt i tiden.

Detta är ett utdrag ur en artikel Avdelningen för audiovisuella medier från Wikipedia, den fria encyklopedin. På Wikipedia finns en lista över författare.
På sv.wikipedia.org har artikeln Avdelningen för audiovisuella medier öppnats 46 gånger de senaste 30 dagarna. (Uppgifter från: 2013-09-05)
Bilder på Avdelningen för audiovisuella medier
Förhandsgranskning:
Original:
Sökresultat på Google och Bing
2
1
1
Svensk mediedatabas (SMDB)
Sök bland 8 miljoner timmar. I Svensk mediedatabas hittar du uppgifter om KB:s samlingar av tv, radio, film, musik och multimedier.
smdb.kb.se/
1
>30
2
Avdelningen för audiovisuella medier - Kungliga biblioteket
20 feb 2012 ... Avdelningen för audiovisuella medier (före detta Statens ljud- och bildarkiv) samlar sedan 1979 in den del av det svenska kulturarvet som ...
www.kb.se/om/organisation/Audiovisuella-medier/
3
>30
3
Avdelningen för audiovisuella medier - Wikipedia
Avdelningen för audiovisuella medier är en enhet vid Kungliga biblioteket. De audiovisuella samlingarna bildades 2008 ur Statens ljud- och bildarkiv (SLBA).
sv.wikipedia.org/wiki/Avdelningen_f%C3%B6r_audiovisuella_medier
4
>30
4
Viktigt spara spel för eftervärlden | Kultur | SvD
19 aug 2011 ... När Statens ljud- och bildarkiv uppgick i Avdelningen för audiovisuella medier ( som ingår i Kungliga Biblioteket i Stockholm) 2009 tog de över ...
www.svd.se/kultur/viktigt-spara-spel-for-eftervarlden_6398043.svd
5
>30
5
Beställ från Svensk mediedatabas (SMDB) - Malmö högskola
Avdelningen för audiovisuella medier (f d Statens ljud- och bildarkiv) är Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder. I samlingarna ingår tv- och ...
www.mah.se/Bibliotek/Lana-och-bestalla/Bestall-fran-Svensk-mediedatabas-SMDB/
6
>30
6
Kungliga biblioteket/Audiovisuella medier - ABM Resurs
1 okt 2011 ... Avdelningen Audiovisuella medier vid KB samlar in, beskriver och tillhandahåller offentliggjort audiovisuellt material med svensk anknytning i ...
www.abmresurs.se/portalnatverk/pdf/KBAudiovisuellamedier.pdf
7
>30
7
Lånerutiner för lån från KBs avdelning för audiovisuella medier
KBs audiovisuella material tillhandahålls endast för forskningsändamål där registrering krävs. Se sidorna för Beställa. När en inlämnad forskaranmälan ...
www2.foark.umu.se/service/lan_slba.htm
8
>30
8
Massmedierna - Kungliga biblioteket - Audiovisuella medier
Kungliga biblioteket, avdelningen Audiovisuella medier. Sedan den 1 januari 2009 har Kungliga bibliotekets avdelning Audiovisuella studier övertagit de ...
www.estoniasamlingen.se/content.aspx?idx=10&sub=1&ex=n
9
>30
9
Kungl. biblioteket - Mikaela Kindblom - Mynewsdesk
23 jan 2013 ... Titel: handläggare Avdelningen för audiovisuella medier; E-post: mikaela.mxkivp yhndlyblom@kphnmvpalb.se; Telefon: 010-709 32 39 ...
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kungliga_biblioteket/contact_person/view/mikaela-kindblom-31149
>30
2
10
Bibliotekssamverkan - Kungliga biblioteket
Bibliotekssamverkan. Kungliga biblioteket har ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela den svenska bibliotekssektorn. Uppdraget innebär bland annat att ...
www.kb.se/bibliotek/
Sökresultat för "Avdelningen för audiovisuella medier"
Google: ca 27.300
Avdelningen för audiovisuella medier inom vetenskapen
Beställ från Svensk mediedatabas (SMDB) - Malmö högskola
Avdelningen för audiovisuella medier (f d Statens ljud- och bildarkiv) är ... eller avhandling på universitet eller högskola, gör ditt projektarbete på gymnasiet, ...
Kungliga biblioteket - LTU - Luleå tekniska universitet - Forskning ...
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET - FORSKNING OCH UTBILDNING I ... Det som tidigare var SLBA är numera "Avdelningen för audiovisuella medier" inom KB.
Filmer - Universitetsbiblioteket - Örebro universitet
I dag finns information om närmare åtta miljoner timmar audiovisuellt material i SMDB. Materialet kan beställas från Avdelningen för audiovisuella medier vid ...
Medie- och kommunikationsvetenskap - Örebro universitet
Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student ... som kan beställas från Avdelningen för audiovisuella medier vid Kungliga Biblioteket.
Bibliotek och arkiv - Institutionen för musik- och teatervetenskap
Bibliotek och arkiv vid Stockholms universitet. ... Avdelningen för audiovisuella medier (Tidigare Statens ljud- och bildarkiv) är Sveriges nationalarkiv för inspelat ...
Göteborgs universitetsbibliotek: Om samlingarna
Göteborgs universitet · Bibliotek · Specialsamlingar; Ljud/videoinspelningar ... från Avdelningen för audiovisuella medier vid Kungliga biblioteket i Stockholm.
Redaktionsrådet - Kungliga biblioteket
9 jun 2010 ... Administrativa avdelningen · Audiovisuella medier · Biblioteksavdelningen · Forskningsverksamhet ... Lunds universitet ... Uppsala universitet
Kungliga biblioteket: Startsida
Sök i SMDB KB:s audiovisuella medier Sök i SMDB KB:s audiovisuella medier · Gå till smdb:s startsida. Sök i Sondera Samsökning Libris, SMDB, NAD Sök i ...
Söka i arkiv - SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
30 maj 2013 ... Sveriges lantbruksuniversitets startsida. ... Kungl. Bibliotekets avdelning för audiovisuella medier har det nationella arkivansvaret för radio- och ...
Lånerutiner för lån från KBs avdelning för audiovisuella medier
Lånerutiner för lån från Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier ... Forskaren får också direkt information från Avdelningen för audiovisuella medier om att material har översänts. Forskaren kvitterar ut sitt lån ... Umeå universitet
Böcker om Avdelningen för audiovisuella medier
Handlingar
Handlingar
Finland. Eduskunta, 2002
AVDELNING VI EKONOMISKT SAMARBETE 1 artikel 71-94 behandlas ekonomiskt samarbete på olika områden. ... företag (artikel 89), information och audiovisuella medier (artikel 90), tull (artikel 91), statistiskt samarbete (artikel 92),  ...
Protokoll
Protokoll
Sweden. Riksdagen, 2001
Samarbetet rörande audiovisuella medier skall ha till syfte att främja samarbetet på områden såsom samproduktioner och utbildning. Parterna skall försöka främja egyptiskt deltagande i gemenskapsinitiativ på detta område. 3. Parterna är  ...
Samlaren
Samlaren
2000
KB och Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 42). ... ägnade nästan 70% av denna tid åt audiovisuella medier samtidigt som bokläsningen hamnade långt ner på listan.
Biblioteksbladet
Biblioteksbladet
1973
Till denna anläggning hör också ett antal högtalare för inplacering på olika avdelningar för kollektivavlyssning. ... Läromedelspaket s. k. kombinerade AVB- medier, dvs. ett system i vilket ingår såväl audiovisuella medier som tryckta medier. b.
Utveckling av Google-sökorden
Blogginlägg om
Avdelningen för audiovisuella medier
Librisbloggen » KB i förändring
KB i förändring juni 25, 2013 Maria Kadesjö Nu är det snart semester för de flesta och så även för många inom bibliotekssfären. Det har hittills varit ett händelserikt år, allt från den nya och kommande Bibliotekslagen och Litterutredningen till diskussionen kring nationell lösning för tillhandahållande av e-böcker och Libris lansering av betaversionen av nytt katalogiseringssystem.
librisbloggen.kb.se/2013/06/25/kb-i-forandring/
Avdelningsadministratörer till KB - Kungl. biblioteket - Sekreterarjobb i Stockholm
vakanser.se/jobb/avdelningsadministratorer+till+kb+2/
COPYRIOT | Om radioarkiv, sökbarhet och digitalt tillgängliggörande
Kungliga biblioteket har en avdelning för audiovisuella medier, där man bland annat lagrar allt som sänds i radio och teve sedan 1979. Som forskare kan jag beställa materialet via fjärrlån till mitt högskolebibliotek, eller ta del av det på plats i Kungliga biblioteket.
copyriot.se/2013/02/06/om-audiovisuella-arkiv-sokmotorer-och-digitalt-tillgangliggorande/
KB: Verksamhetsplan 2012 | Biblioteksbladet
I början av veckan trädde KB:s nya organisation i kraft. Den syftar bland annat till att hantera det faktum att IT-avdelningen försvinner. IT-avdelnin...
biblioteksbladet.se/2012/02/15/kb-verksamhetsplan-2012/
Kurs i klassificering av musik 16-17 maj | Deweybloggen
Postat den 5 april, 2013 av Harriet Aagaard.
deweybloggen.kb.se/?p=1351
Librisbloggen » En (nästan) vanlig vecka i samsökningsprojektet
En (nästan) vanlig vecka i samsökningsprojektet januari 24, 2009 Kristin En rätt så typisk vecka mitt i ett intensivt utvecklingsarbete. Måndag Workshop för att ta fram en ”Copytext”.
librisbloggen.kb.se/2009/01/24/en-nastan-vanlig-vecka-i-samsokningsprojektet/
Digitalisering av ljudband | Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Ett projekt som pågår sedan april 2006. Syftet är att bevara och tillgängliggöra ljudupptagningar i våra arkiv och samlingar.
www.arbark.se/2009/05/digitalisering-av-ljudband/
Radioinslag om krisen i Kiruna 1978 | En bokblogg/Ein Bücher-Blog
Posted on september 27, 2012 by admin.
temp.kiruna-nytt.se/?p=892
Bildsköne Bengtsson på Kungliga biblioteket | mediestudier
Kungliga bibliotekets avdelning för audiovisuella medier, f d Arkivet för ljud och bild på Karlavägen i Stockholm, har öppnat en webbplats som vill ge perspektiv på hur nyhetsförmedlingen i Sverige har sett ut - och hörts - under de senaste hundra åren. En insats för ökad 'media literacy' om man så vill. Sajten Nyheter innehåller…
mediestudier.wordpress.com/2009/10/26/bildskone-bengtsson-pa-kungliga-biblioteket/
123